Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Equip sènior Caserna

Creació d’un equip de futbol

El nostre equip sènior té la particularitat de ser un equip format íntegrament per persones amb una situació administrativa irregular (és a dir sense una autorització de residència ni de treball). Persones que degut a aquesta situació no se’ls permet accedir al futbol federat. És per això que decidim crear aquest equip.

Aquestes dificultats d’accés a la pràctica esportiva (econòmiques i documentals sobretot) es posa de manifest en la Diagnosi realitzada per l’equip de Dinamitzadores Cíviques de l’Ajuntament de Sabadell a l’inici de la seva contractació – desembre 2019-març 2020-. I aquest equip de Dinamitzadores decideix intentar donar resposta al desig de practicar futbol per part de la majoria de joves contactant a l’escola de futbol La Caserna.

Després d’una col·laboració inicial que no dóna el fruit esperat, on preteníem incorporar els joves a l’estructura de formadors, des de l’Escola de futbol La Caserna proposem la creació d’un equip sènior. Observem que la seva voluntat de vincular-se amb el futbol és jugant i no tant d’ensenyar-lo. Així doncs, des de l’autoorganització, creem un equip.

No com un recurs que els hi ve donat sinó que busquem la corresponsabilització per part dels joves en la organització de tot allò que anem fent. Més enllà dels beneficis físics i mentals que pot proporcionar la pràctica de qualsevol esport, pretenem fomentar l’adquisció d’autonomia, responsabilitat i facilitar establir noves relacions que ampliïn la possible xarxa de suport d’aquest  joves. 

Aquesta nova xarxa relacional es fomenta bàsicament a partir de dos àmbits:

En primer lloc amb la seva participació en les activitats grupals del col·lectiu i, en els casos que sí que mostren interès per fer de formadors, participar de la dinamització dels equips inferiors de l’escola.

I en un segon àmbit, a través de la participació a la lliga autogestionada LEFA que promou l’Associació de Futbol Popular de Sabadell i que mobilitza unes cinc centes persones.

Aquesta lliga ofereix no només la possibilitat de jugar setmanalment al llarg de tot el curs, sinó que demana la participació dels seus integrants en les diferents comissions per organitzar la lliga, tornejos i trobades socials on es reuneixen tots els equips. A més a més, els diferents equips participants de la Lliga LEFA, decideixen becar a l’equip Sènior de La Caserna per facilitar-ne la seva inscripció. Tant la disponibilitat d’espai, les característiques favorables i facilitats que ens dóna la lliga LEFA, com el nombre de joves “fixes” i que es comprometen amb la proposta, ens porta a determinar que serà un equip de futbol sala.

l’Escola de Futbol la Caserna entenem el futbol des d’una perspectiva social, com un espai de creació de vincles i comunitat.

I amb aquestes premises comencem a caminar i anem consolidant el projecte tenint clara la perspectiva social del futbol i la seva potencialitat com un espai de creació de vincles i comunitat. I des d’aquesta perspectiva procurem que tothom que vulgui participar ho pogui fer.

I el nostre equip sènior n’és un bon exemple.

A %d bloguers els agrada això: